HBO-raad voorziet fusie met vereniging universiteiten

Body: 
Het lelijke eendje van het hoger onderwijs. Zo keekiedereen 25 jaar geleden aan tegen het hbo. Inmiddels doenhogescholen niet meer onder voor universiteiten. De club die hunbelangen verdedigt, de HBO-raad, kan zelfs wel verdwijnen, vindende hogescholen zelf.

Netjes is het eigenlijk niet: over een jarige zeggen dat hij erhopelijk over een paar jaar niet meer is. Toch is dat wel wat degasten zeiden over de HBO-raad, de vereniging van hogescholen, dievorige week zijn 25-jarig bestaan vierde. "De HBO-raad heeft zijnlangste tijd gehad", vatte Henk de Greef, voorzitter van deHogeschool van Utrecht, de mening van de feestgangers kernachtigsamen.

"Over een paar jaar is de muur tussen het hbo en deuniversiteiten verdwenen. De HBO-raad is dan waarschijnlijksamengevoegd met de vereniging van universiteiten, de VSNU", vuldeRon Bormans, bestuurder van de Hogeschool van Amsterdam, aan. OokHarry Koopman (Hogeschool Brabant) voorziet een snelle fusie van detwee clubs. "Als hogescholen en universiteiten straks allebeibachelors opleiden, ligt dat ook wel voor de hand." De jarigeHBO-raad vierde zijn feestje in het Kurhaus. Daar straalden nietalleen de opgepoetste kroonluchters, maar ook dehogeschoolbestuurders. En daar is alle reden toe, gaf voorzitterFrans Leijnse van de HBO-raad te kennen.

Hogescholen leiden tegenwoordig tweemaal zoveel studenten op alsuniversiteiten. Jaarlijks studeren er 50.000 hbo'ers af. Leijnse ="Het aantal studenten dat een hbo-opleiding volgt is groter danooit." Daar zag het 25 jaar terug niet naar uit. Er waren toen ruim400 hogescholen, waarvan velen met maar een enkele, nogalambachtelijke, opleiding. Scholieren die overwogen te gaanstuderen, dachten daardoor vooral aan de universiteit. "Het hbo,dat was het lelijke eendje van het hoger onderwijs," erkent WimDeetman, oud-minister van Onderwijs. De HBO-raad kwam indertijdnogal agressief over, kijkt Deetman terug. De voormalig bewindsmanwijst als oorzaak het 'Calimero-effect' aan. "Het leek wel alsof dehogescholen wilden bewijzen dat ze net zo goed zijn alsuniversiteiten."

Inmiddels zijn er nog maar 52 hogescholen. Daarvan blijven er opden duur zo'n dertig over, verwacht Bormans van de Hogeschool vanAmsterdam. "Dat proces verloopt niet meer via 'ouderwetse' fusies,waarbij hogescholen in elkaar opgaan. Hogescholen zullen perproject gaan samenwerken. De ene keer met hogeschool X, de anderekeer met universiteit Y. Je krijgt in het hoger onderwijs net alsin de nieuwe economie per onderwerp netwerken ensamenwerkingsverbanden."

Inmiddels is het zelfbewustzijn van de hogescholen zo groot, datzij de rol van de HBO-raad willen terugdringen. Voorzitter Leijnsehoorde het lachend aan. "Het is natuurlijk niet leuk om voorzitterte zijn van een club die nota bene volgens de leden zelf maar moetverdwijnen. Aan de andere kant: de Duitse tegenhangers van HBO-raaden VSNU zijn al samengegaan en dat heeft ze geen windeieren gelegd.Dus dan zeg ik: dat toekomstperspectief staat me wel aan."

HOP, Marion Smale/MtW