HOV-Inspraak

Body: 
De gemeente organiseert dinsdag 12 januari een inspraakavondover de aanleg van de busbaan en de herinrichting van hetcentrumgebied van de Uithof. Het voorlopig ontwerp bevat alsvoornaamste elementen de plaats van twee HOV-stations, hetvervallen van de bestaande haltes, een ongelijkvloerse kruisingUniversiteitsweg/Heidelberglaan en de fietspaden. Exemplaren vanhet voorlopig ontwerp liggen ter inzage bij het Informatie CentrumUtrecht (Vredenburg) en bij het Informatiecentrum DOBI in hetBestuursgebouw. De inspraakavond wordt gehouden in de zaal van deUniversiteitsraad in het Bestuursgebouw. Aanvang: 19.00 uur.