ISO laakt gebrekkige informatie Nuffic rond studeren in het buitenland

Body: 
Studentenorganisatie ISO onderzocht welke problemen studententegenkomen die in het buitenland willen studeren of stage lopen. Demeest genoemde: er is geen duidelijke informatie, geen beurs, veelpapierwerk én de onzekerheid of je opleiding de in hetbuitenland behaalde studiepunten wel erkent. Het ISO-onderzoektoont opnieuw aan dat veel studenten afzien van een verblijf in hetbuitenland vanwege de gebrekkige informatie. De Nuffic, deorganisatie die zich bezighoudt met de internationalisering van hethoger onderwijs, start in oktober een campagne om hierinverbetering te brengen.

ISO laakt gebrekkige informatie Nuffic rond studeren in hetbuitenland