Jonge onderzoekers kiezen te vaak voor bedrijfsleven

Body: 
De universiteiten vrezen dat zij achter het net vissen in deslag om jong, hoog opgeleid personeel. Het bedrijfsleven betaaltvaak beter en biedt meer uitzicht op een carrière. Datprobleem is vooral nijpend omdat veel oudere wetenschappers dekomende jaren met pensioen gaan. Volgens een commissie die Hermansdaarover adviseerde, is er 140 miljoen gulden nodig om de problemenop te lossen. Hermans stelt nu veertig miljoen beschikbaar om ietsaan dit probleem te doen. De universiteiten moeten samen met devakbonden beslissen over de precieze besteding. De universiteitenkrijgen de komende jaren waarschijnlijk zo'n 170 miljoen per jaarextra. Toezeggingen daarover wil minister Hermans echter pas opPrinsjesdag doen.