Kabinet wil Universiade in Nederland

Body: 
Het EK smaakt kennelijk naar meer. Om te oefenen voorde echte Olympische Spelen wil het kabinet nu het grootstesportevenement voor studenten, de Universiade, naar Nederlandhalen. Is dat niets voor Utrecht?

De komst van de Universiade naar Nederland in 2009 werd vorigemaand voor het eerst bepleit door voorzitter Blankert van hetNederland Olympisch Comité. Vooral de Nederlandse StudentenSportstichting (NSS) had bij Blankert aangedrongen op diestellingname. Nu het kabinet daar zo spontaan op inspringt is deNSS verrast. Bestuurslid E. de Bruijn: "We hadden wat visjesuitgegooid, maar nu komt alles plotseling in eenstroomversnelling." Volgens De Bruijn van de NSS moet eerst eenstad worden gevonden die een dergelijk evenement wil organiseren."Amsterdam en Rotterdam, eventueel samen, lijken daarvoor de eerstekandidaten, maar Utrecht is ook een aardige mogelijkheid."

De Utrechtse wethouder Van Leijenhorst heeft inmiddel s latenweten dat Utrecht, mede gezien de goede ervaringen met het WKhockey vorig jaar, niet afwijzend staat tegenover een grootsportevenement in de stad. Een woordvoerder van de universiteitmeldt dat de UU positief staat tegenover de plannen de Universiadenaar Nederland te halen. Ook de universiteit denkt dat Utrecht methet hockey-kampioenschap heeft bewezen een attractieve kandidaat tekunnen zijn.

Zwemster Hester Broekhuizen, studente Psychologie in Utrecht,nam deel aan de laatste twee Universiades op Sicilië enMallorca. Volgens haar moet de organisatie van het sportevenementniet worden onderschat. "Als je naar het aantal sporten en hetaantal deelnemers kijkt, is het echt te vergelijken met deOlympische Spelen." Een Universiade in Utrecht ligt volgens haarniet echt voor de hand. "Om te beginnen is er geen wedstrijdbadwaar genoeg toeschouwers kunnen komen kijken."

Ook dr. A. Bolhuis, voormalig chef de mission tijdens deOlympische Spelen en werkzaam bij de afdeling bijzonderetandheelkunde van het UMCU, wijst op de omvang en belang van hetevenement. "Het is veel groter dan menigeen denkt. In veel landenstaat de universiteitssport veel hoger aangeschreven dan hier." EenUniversiade in Utrecht noemt Bolhuis 'een interesante gedachte'."Maar dat vergt wel een grote inspanning van het gemeentebestuur enik weet niet of die op dit moment is op te brengen."

XB