Kerstvakantie

Body: 
Dit is het laatste U-blad van dit kalenderjaar.

Het eerste nummer na de kerstvakantie verschijnt op donderdag 14januari 1999.

Info-mededelingen voor dat nummer dienen aangeleverd te wordenvóór 7 januari 12.00 uur,

-per post naar Postbus 85.232, 3508 AE Utrecht, of

-per e-mail: info@ublad.uu.nl.

De redactie is weer open vanaf maandag 11 januari.