Kerstvakantie

Body: 
Het laatste U-blad van dit kalenderjaar verschijnt op donderdag17 december. Het eerste nummer na de kerstvakantie zal op donderdag14 januari 1999 weer in de bakken liggen. Info-mededelingen enUkjes voor dat nummer dienen aangeleverd te worden vóór 7januari 12.00 uur, per post (Postbus 85.232, 3508 AE Utrecht) ofper e-mail: info@ublad.uu.nl.De redactie is weeropen vanaf maandag 11 januari.