Koffie wordt goedkoper

Body: 
Voor koffie uit de automaat hoeft met ingang van hetjaar 2000 nog maar vijftig cent te worden betaald. Het volledig uitverantwoorde koffie bestaande assortiment wordt uitgebreid met eenaantal 'fun coffees' en er zal een begin worden gemaakt met deinvoering van betaling per chipkaart.

Dit zijn enkele gevolgen van het besluit van de restauratievedienst om begin volgend jaar 180 nieuwe koffieautomaten in deuniversitaire gebouwen te plaatsen. Aanleiding voor degrootscheepse actie is het feit dat zeventig procent van de huidigeautomaten aan vervanging toe is. Van die gelegenheid wordt gebruikgemaakt om de koffieprijs te verlagen en om de klant een veelruimere keuzemogelijkheid te bieden. De nu nog in de automatengeschonken Douwe Egberts koffie wordt integraal vervangen door MaxHavelaar. Limonade uit de automaat wordt in het nieuwe millenniumvijftig cent goedkoper. Ook de faculteit Natuur- en Sterrenkundedie nu nog eigen apparaten exploiteert, zal waarschijnlijkmeedoen.

Tegelijk wordt gestart met de invoering van 'plastic' vormen vanbetaling door middel van chipknip en chipper. Om de enorme stroomaan contant geld terug te dringen, zullen op termijn ook de kassa'sin de bedrijfsrestaurants worden voorzien van betaalautomaten. Hetcollege van bestuur heeft inmiddels groen licht gegeven voor deoperatie en zal de faculteiten informeren. Nog niet duidelijk is ofhet college ook zal instemmen met het verzoek van de restauratievedienst om na plaatsing van de nieuwe automaten een verbod uit tevaardigen op het gebruiken van eigen koffiezet-apparaten. Op ditmoment voorziet de door medewerkers zelf gezette koffie naarschatting in twintig procent van de totale consumptie.

EH