Kort studentennieuws

Body: 
Museumkwartierbier

Utrecht krijgt een eigen biersoort. Althans, daar moet het oplijken. Het museumkwartierbier, genoemd naar een wijk in Utrecht,is een blond biertje met een alcoholpercentage van zes procent.Typisch Utrechts is het niet, want precies hetzelfde bier wordt inFriesland al jaren geschonken onder de naam Buorre. Maar met denieuwe naam kan het Utrechts Bureau voor Toerisme dit biertje primagebruiken om de wijk museumkwartier te promoten. Vanaf zaterdag ishet bier voor het eerst in caf Het Ledig Erf te proeven. Ook teverkrijgen bij Bert's Bierhuis voor 7,25 gulden per 75-cl fles.

Vademecum

Eerstejaars hoeven niet langer te zoeken naar adressen voorsportclubs, verenigingen en woningbouwverenigingen. Binnenkortkrijgen zij namelijk het vademecum, de informatiegids van deuniversiteit, thuisgestuurd. Dit 'boek van klein formaat enbeknopte inhoud bestemd als leidraad' werd tot vorig jaar tijdensde stadsintroductie verspreid. Toen bereikte het handboekje langniet iedereen omdat minder dan veertig procent van de eerstejaarshieraan deelneemt. Bovendien doen aan de stadsintroductie ookhbo'ers mee die officieel geen recht hebben op het vademecum. Doorhet boekje op te sturen hoeft dit jaar geen enkele eerstejaars meervan de informatie verstoken te blijven.

Strafblad

Ben je niet kleiner dan 1 meter 63, niet langer dan 1 meter 87?Heb je een onberispelijk voorkomen en vooral geen strafblad? Danmaak je misschien kans dat je wordt aangenomen bij het nieuweHolland Casino dat in Utrecht op 1 oktober open gaat. Het casinozoekt namelijk studenten als croupiers, assistenten aan despeelautomaten en kassiers. De strenge eisen voor lengte die hetcasino stelt hebben te maken met de arbowet. Te lange of kleinemensen met te veel bukken of strekken om achter de Black Jack-tafelte staan. Een smetteloos verleden is een eis van het casino zelf,die studenten anders niet vertrouwt met de grote hoeveelheden gelddie in het casino zullen omgaan.

Schijntolerantie

In de studentenwereld is het woord 'homo' geen ongebruikelijkscheldwoord. Hoewel dat meestal niet kwaad bedoeld is ten opzichtevan homojongeren, ervaren zij dit vaak als pijnlijk. Veel van henmerken bij leeftijdsgenoten een schijntolerantie over hungeaardheid en daarom houden zij liever verborgen dat zij homo zijn.Dat is de conclusie van een onderzoek dat door studenten van deuniversiteit is uitgevoerd en op acht september is aangeboden aanhet ministerie van VWS. Een andere conclusie van het onderzoek isdat de meeste homojongeren zich ergeren aan hoe homo's over hetalgemeen worden afgeschilderd in de pers. De media heeft volgenshen teveel aandacht voor 'extreme' homo's, terwijl zij juist zonormaal mogelijk willen zijn.