Leeuw benoemd tot hoofdinspecteur hoger onderwijs

Body: 
Prof.dr. F.L. Leeuw is met ingang van 1 januari 2000 benoemd tothoofdinspecteur voor de sector hoger onderwijs. Leeuw studeerdesociologie in Utrecht en is sinds 1991 bijzonder hoogleraar vanwegehet Universiteitsfonds in de 'Empirisch-theoretische analyse vanmaatschappelijke effecten van overheidsbeleid'. Hij blijft dezedeeltijdfunctie uitoefenen. Daarnaast was hij tot 1996 nogéén van de directeuren van de Algemene Rekenkamer enhoofddocent aan de Universiteit Leiden. Frans Leeuw volgt bij deOnderwijsinspectie drs. Greetje van den Bergh op.