Lenen

Body: 
Studenten met een studielening gaan vanaf 1 januari 1,2 procentminder rente betalen. Minister Hermans heeft het tarief verlaagdtot 4,89 procent. Op leningen van vijf of meer jaar geleden hoeftnog maar 3,24 procent betaald te worden. De rente op studieleningenis gekoppeld aan het tarief dat de Nederlandse staat zelf moetbetalen om te lenen op de kapitaalmarkt. Dat lag dankzij de lageinflatie en het gunstige economische tij de afgelopen maand oktoberlager dan daarvoor.