Letterlijke ontgroening gezelligheidsverenigingen

Body: 
Het woord ontgroening is in onbruik geraakt, de introducties vande gezelligheidsverenigingen heet nu KMT (kennismakingstijd). Tochis ontgroening de meest letterlijke omschrijving voor wat de nieuweleden in hun eerste week doen. Al jarenlang trekken studenten debossen in rond Utrecht om voor Staatsbosbeheer, Stichting HetUtrechts Landschap of Stichting Natuurmonumenten tegen een kleinevergoeding bomen te zagen. Met de introductieperiode start voor denatuurorganisaties de jaarlijkse schoonmaak van hun bossen. Voor deverenigingen is het werken in het bos vooral een makkelijkeactiviteit om de leden met elkaar in contact te brengen, terwijl ermeteen wat geld voor de vereniging binnen wordt gehaald.

CH


[Bijschrift bij een foto]