Lof in Keuzegids voor vernieuwing geneeskunde

Body: 
Het nieuwe geneeskundecurriculum in Utrecht wordtdoor studenten zeer gewaardeerd. Dat blijkt uit de jongste uitgavevan de Keuzegids Hoger Onderwijs, die deze week isgepresenteerd.

De redactie van deze gids verwerkt jaarlijks de mening van27.000 studenten over hun opleiding. Maar in verband met de recentevernieuwing van het medisch onderwijs in Leiden en Utrecht vroegzij dit keer ook specifiek naar de mening van eerstejaars studentenvan die twee opleidingen. En dat loonde, want hun mening bleekopvallend gunstig af te steken bij het inmiddels vertrouwde matigeoordeel van ouderejaars. Terwijl de laatsten in Utrecht niet meerdan een 6,6 over hadden voor het onderwijs in vaardigheden,beloonden de eerstejaars hun docenten met bijna een acht. Ook decijfers voor de Utrechtse onderwijsvoorzieningen vertoonden dankzijbijdrage van de eerstejaars een sterk stijgende lijn.

Ondanks deze wending ten goede is Utrecht er nog niet ingeslaagd de laatste plaats op de lijst te verlaten, zo blijkt uitde jongste cijfers. Wel is concurrent Amsterdam bijna ingehaald.Dat is behalve aan de eerstejaars studenten geneeskunde ook tedanken aan de Neerlandici die hun opleiding dit jaar beterbeoordeelden dan vorig jaar.

Volgens de door het Leidse bureau Research voor Beleidgenquteerde studenten staat de beste Nederlandse universiteitopnieuw in Tilburg. Ook andere topplaatsen zijn traditiegetrouwvoor instellingen van buiten de Randstad. Dat danken zij vooral aande modernisering van het onderwijs, die in de 'tevredenheidspoll'onder de studenten duidelijk haar vruchten afwerpt. Ook oogstenjuist deze vijf universiteiten veel lof voor hun computers enbibliotheken.

Dat de klassieke universiteiten in Leiden, Amsterdam (UvA) enUtrecht, maar ook de Technische Universiteit Delft, onderaaneindigen, komt mede doordat de gebouwen en computers daar wat vakerverouderd zijn. Maar daar komt bij dat de docenten zich daarvolgens de studenten liever bezig houden met onderzoek dan metlesgeven. Ook hebben ze wat meer weerzin tegenonderwijsvernieuwingen dan elders. Dit alles, vat de Keuzegidssamen, leidt vooral aan de klassieke universiteiten tot veelklachten over "rommelige studieprogramma's, eentonige docenten,geringe begeleiding en matige faciliteiten".

HOP, MtW


Ranglijst universiteiten (tussen haakjes de score van 1999)

1. Tilburg (KUB) (1)........7,36 (7,31)

2. Maastricht (UM) (2)......7,33 (7,31)

3. Nijmegen (KUN) (9).......7,22 (7,07)

4. Eindhoven (TUE) (5)......7,22 (7,12)

5. Enschede (UT) (4)........7,21 (7,24)

6. Amsterdam (VU) (6).......7,12 (7,11)

7. Groningen (RUG) (7)......7,10 (7,10)

8. Rotterdam (EUR) (8)......7,04 (7,08)

9. Leiden (UL) (12).........7,02 (6,94)

10. Delft (TUD) (10)........7,01 (7,00)

11. Amsterdam (UvA) (11)....6,96 (6,94)

12. Utrecht (UU) (13).......6,95 (6.91)

Vanwege een gebrek aan opleidingen isWageningen, vorig jaar nog nummer drie, nu niet meer in de lijstopgenomen.