Majoor directeur SSC

Body: 
Het college van bestuur heeft drs. Desire Majoor benoemd totdirecteur van het Studenten Service Centrum (SSC). Zij volgt drs.R. Sluijs op, die zich enige tijd geleden al terugtrok alsdirecteur, waarna drs. G. Steffani de zaak waarnam. Voorheen wasMajoor medewerker van het Universitair Strategisch Programma. Zijzal nu een nadere invulling moeten gaan geven aan de implementatievan de vernieuwingen waarmee SSC begonnen is.