Meer kamers via internet

Body: 
Het internet stijgt in populariteit als middel om een kamer tezoeken. Dit zegt de SJHU. De SJHU krijgt steeds meer aanmeldingenvia haar Internetsite. Per dag komen gemiddeld veertien reactiesvan kamerzoekenden binnen. Vorig jaar kwamen er per e-mail intotaal 3500 reacties binnen. In het rapport stond tevens dat depiek van inschrijvingen die jaarlijks rond augustus valt isverschoven naar de maand juni. Veel studenten in spé zien erde noodzaak van in om zo vroeg mogelijk te beginnen met kamerszoeken.