Metershoge vazen in studententuin

Body: 
De studenten die wonen op het studentencomplex aan deCambridgelaan krijgen een gemeenschappelijke tuin, een sportstrooken een ligweide. De tuin is waarschijnlijk aanstaande zomer klaar.Het hele project kost ongeveer een half miljoen gulden.
Aan de kant van het moerasbosje ligt nu nog een braak terrein inde vorm van een driehoek van ongeveer 2300 vierkante meter. Daarworden nu al bomen en hagen geplant en is men de grond aan hetophogen. Deze zomer ligt daar een grasveld met boomerang-vormigehagen. Het gazon wordt geflankeerd door paden van gravel en eenaantal metershoge vazen van gewapend beton.

Het tuinontwerp past binnen de zogenoemde 'GroenstructuurvisieDe Uithof' van het landschapsarchitecten-bureau 'West 8' uitRotterdam. Het ontwerp voor de studententuin komt ook van de handvan dit bureau. "We hebben een terras bedacht van houten vlonders,dat ongeveer een halve meter boven de grond hangt", vertelt MarnixVink, landschapsarchitect. Vanaf dat terras kunnen mensen hetgrasveld oplopen dat zich op dezelfde hoogte bevindt. "In debeschutting van het groen, tussen de hagen en bomen, kunnenstudenten op een mooie zomerdag eten en picknicken."

Vier sokkels met daarop betonnen bloempotten van ongeveer viermeter hoog moeten de tuin afscheiden van de flats. "Het zijn geenechte bloempotten, meer terracotta beelden", zegt Vink.Aanvankelijk was het de bedoeling dat er nog hogere vazen zoudenkomen, maar die waren te duur.

De Toulouselaan past ook binnen het ontwerp. De straat wordtafgesloten voor verkeer, maar het asfalt blijft liggen. Daar komenin ieder geval een fietspad en nog wat parkeerplaatsen. Ook wordter waarschijnlijk een sportstrook aangelegd op het asfalt.

Er staat ook nog een ligweide aan de zuid-zijde van deToulouselaan op de planning. Deze weide is ongeveer vierduizendvierkante meter groot. Wanneer de sportstrook en de ligweide afzijn is nog niet bekend. De studenten kunnen deze zomer in iedergeval in hun tuin zitten.

JvdG