Middeleeuws landjuweel in Academiegebouw

Body: 
In het Academiegebouw vond vorige week een heus middeleeuwslandjuweel plaats, met redevoeringen, discussies, toneel engrappenmakerij. Dit alles ter gelegenheid van het emeritaat vanprof. dr. W.P. Gerritsen. Vakgenoten, vrienden en (ex-)studentenwas heimelijk gevraagd naar Utrecht te komen 'gekleed naar dewaardigheid van de dag, ter ere van de Prins en Meester derMiddelnederlandse letterkunde, vader en grootvader van veledoctoren, groot geleerde en schrijver van studin die zullen wordengeraadpleegd tot in lengte van dagen'. Voor het afscheidscollegemoest 's middags worden uitgeweken naar de Domkerk. Liefstvierhonderd genodigden wilden het laatste college van Gerritsenbijwonen.

XB


[Bijschrift bij een foto]