'Milde' erkenning onderzoekscholen

Body: 
Vijf van de zeven Utrechtse onderzoekscholen die in1995 het officiƫle keurmerk van de Akademie van Wetenschappenkregen, zijn deze week opnieuw voor vijf jaar erkend. De aanvragenvan Vrouwenstudies en Kunstgeschiedenis worden een half jaaraangehouden in afwachting van het oordeel van een internationalevisitatiecommissie.

De jaarlijkse erkenningsronde lijkt voor Utrecht dit jaar beterte zijn verlopen dan vorig jaar toen tot schrik van alles watUtrechts was de hernieuwde erkenning aan onderzoekschool Arbeid,Welzijn en Sociaal-economisch Bestuur werd geweigerd. Dit jaar wasde erkenningscommissie ECOS milder door vijf van de zeven aanvragenal meteen van een positief keurmerk te voorzien. DatKunstgeschiedenis en Vrouwenstudies nog niet voor die eer inaanmerking kwamen, komt onder andere doordat deze scholen verzuimdhadden voor zichzelf een zogeheten international peer review teorganiseren.

Volgens een medewerker van het college van bestuur wordt steedsduidelijker dat de erkenningscommissie veel belang hecht aan hetoordeel van buitenlandse deskundigen. Als dat bezoek dit najaar zalzijn afgelegd, worden ten aanzien van Kunstgeschiedenis gezien deal gevoerde correspondentie verder geen problemen verwacht. Hoewelde commissie zich ten aanzien van Vrouwenstudies tot nu toetamelijk kritisch heeft opgesteld, is de verwachting dat ook dezeschool na internationaal bezoek nog vijf jaar verder mag.

EH


De vijf hererkende Utrechtse scholen:

- Marien en atmosferisch onderzoek

- Fysica van de mens

- Theologie en Religiewetenschappen

- Psychologie en gezondheid

- Rechten van de mens