Niet goed? Geld weg

Body: 
Er komt voorlopig geen ‘niet goed, geld terug’-regeling voor studenten. Minister Plasterk heeft zijn plan voor het studenten-verhaalsrecht gisteren ingetrokken. Hij dient volgend jaar een nieuw voorstel in.

De Tweede Kamer vervolgde gisteren het debat over de nieuwe wet op het hoger onderwijs en onderzoek. Naast het verhaalsrecht komen daarin ook nieuwe regels rond medezeggenschap, het collegegeld voor een tweede studie en beurzen voor student-bestuurders aan bod.

Het werd dinsdag al duidelijk dat de ‘niet goed, geld terug’-regeling het niet zou redden. De uitwerking ervan ging veel kamerleden te ver. Zo zou de regeling studenten toestaan collegegeld terug te vragen bij de langdurige verbouwing van een universiteitsbibliotheek. Gisteren sneuvelde Plasterks voorstel definitief: over een jaar dient de minister een herziene versie in.

Over de hbo-titels werd nog geen beslissing genomen. De Kamer voelt weinig voor het voorstel van de minister, die afgestudeerde hbo’ers de mogelijkheid wil geven de titels ‘bachelor of applied arts’ of ‘bachelor of applied science’ te gebruiken.

CDA-lid Jan Jacob van Dijk blies dinsdag nieuw leven in het voorstel van de commissie-Abrahamsen om per hbo-opleiding uit te maken of deze wo-titels mag uitdelen of niet. Minister Plasterk noemde het plan “buitengewoon moeilijk, wellicht onmogelijk”, bovendien sluit het zijn voorstel niet uit. De grote groep hbo’ers die niet in aanmerking komt voor een universitaire titel, zou de titels van Plasterk kunnen voeren. Uiteindelijk mocht de minister zijn voorstel verder uitwerken, maar in feite blijven alle opties open.

Naar alle waarschijnlijkheid stemt de Kamer 30 juni over de nieuwe wet.

HOP