Nieuw beurzenprogramma voor studie en stage in Engeland

Body: 
Engeland heeft meer te bieden dan de clichés van stoffigekastelen, keurig verzorgde tuinen en het koningshuis. Om datduidelijk te maken, heeft de British Council in Amsterdam hetbeurzenprogramma 'Focus UK' opgezet, bedoeld voor derde- envierdejaars studenten die het Kanaal over willen voor een stage ofonderzoek. Ze kunnen maximaal 3500 gulden krijgen voor een verblijfin het Verenigd Koninkrijk van één tot vier maanden. Ditjaar beschikt de British Coucil over 40.000 gulden, te verdelenover studenten in de Kunsten, Letteren en Sociale Wetenschappen. Deselectie gebeurt in samenwerking met de Nuffic, de organisatie diezich bezighoudt met de internationalisering van het hogeronderwijs. Studenten kunnen nog tot 15 september een aanvraagindienen.