Nieuwe dikke Van Dale: lullo verslaat studiestaker

Body: 
'Lullo' heeft het gehaald, net als 'tempobeurs' en'prestatiebeurs'. 'Probleemgestuurd onderwijs' moet nog evenwachten, terwijl de kans klein is dat de 'Ritzenkoeriers' ooit nogin het woordenboek opduiken. Het hoger onderwijs rukt op in denieuwe editie van de dikke Van Dale.

De 'lullo' is zo populair dat hij de Van Dale moeiteloos heeftgehaald. Enkele jaren geleden werd het begrip geïntroduceerddoor de makers van Jiskefet en inmiddels is het niet meer weg tedenken uit de woordenschat van ieder, zichzelf respecterend,corpslid.

Lullo voldoet aan de eisen die de redactie van het GrootWoordenboek der Nederlandse Taal aan nieuwe woorden stelt. Zo'nwoord moet minstens drie jaar oud zijn en deel uitmaken van hetalgehele taalgebruik. Om te bepalen hoe die 'actueletaalwerkelijkheid' er nu precies uitziet, worstelen de redacteurenzich door stapels kranten en tientallen literaire boeken.

"We lezen ook universiteitskranten", vertelt hoofdredacteur Tonden Boon desgevraagd. "Maar als we een nieuw woord opnemen, moethet eveneens in de landelijke kranten hebben gestaan." Zeven jaargeleden ontdekte Den Boon het woord 'tempobeurs' in het Utrechtseuniversiteitsblad. Hij besloot het woord niet op te nemen. Wanttempobeurs had nog niet in de Volkskrant of het NRC gestaan."Achteraf gezien een misser", erkent de hoofdredacteur. "Maar dathebben we nu goed gemaakt. Tempobeurs staat vermeld, net alsprestatiebeurs."

Het begrip 'Zalm-snip', tegenwoordig ook voor studenteninteressant, ontbreekt eveneens in het grote woordenboek. "Zo'nuitdrukking valt of staat met de betreffende bewindsman", aldus dehoofdredacteur. "Enkele jaren geleden had je 'het kwartje van Kok'.Daar hoor je nu niemand meer over. Alleen 'Melkertbanen' hebben weopgenomen. Dat begrip houdt nog wel even stand."

LK, HOP