Onnodige onrust rondom 'Uithofverkrachter'

Body: 
Een onbekende heeft eind vorige week eennieuwsbericht over de 'Uithofverkrachter' uit januari 1997 van deU-blad website geplukt, gekopieerd en verspreid over De Uithof.Volgens een politiewoordvoerder heeft deze actie "behoorlijk watonveiligheidsgevoelens veroorzaakt." De telefoon bij de politiestond roodgloeiend.

Toen de universitaire afdeling Huisvesting lucht kreeg van deactie, heeft ze alle gebouwbeheerders gebeld met het verzoek hetberichtje onmiddellijk van de prikborden te verwijderen. Nietteminschijnen veel studenten het bericht onder ogen te hebben gekregen,want bij politiebureau Tolsteeg - waar De Uithof onder resorteert -kwam het ene na het andere telefoontje binnen. 'Nieuwe verkrachtingin omgeving Utrecht', luidde de kop van het oude U-blad bericht,waarin melding werd gemaakt van de verkachting van een fietsendevrouw tussen Utrecht en De Bilt.

"Maar bij de zedenpolitie van Tolsteeg is geen enkel recentgeval van verkrachting of fysieke intimidatie in De Uithof bekend",aldus een politiewoordvoerder. "Het schijnt dat een studente bijDiergeneeskunde is lastig gevallen, maar daarvan is geen aangiftegedaan. En mocht er tóch sprake zijn geweest van een incident,dan is het maar helemaal de vraag of de Uithofverkrachter daarbijbetrokken is geweest."

Politie en Huisvestingszaken hebben geen flauw idee wieverantwoordelijk is voor de actie of wat de motieven er achterzijn. "In ieder geval is er heel wat onnodige onrust teweeggebracht", aldus de politiewoordvoerder. "Als het om een grap gaat,dan is die zéér misplaatst."

AH