Ook TU-Twente in de greep van ramp

Body: 
Onder de zwaargewonde en dodelijke slachtoffers vande fatale explosie in de wijk Roombeek bevinden zich zo goed alszeker geen studenten of medewerkers van de Universiteit Twente(UT). Wel kwam één man die als freelancer op de campuswerkt om het leven. Ook werknemers van schoonmaakbedrijf Eijssinkdie voor de UT werken werden zwaar getroffen.

Minstens twee UT-studenten raakten door de ramp die zichafgelopen zaterdagmiddag in Enschede voltrok zodanig gewond dat zein het ziekenhuis opgenomen moesten worden. Eén student magvandaag waarschijnlijk weer naar huis. De andere, waarbij eenvuurwerkbom ontplofte naast zijn voet, moet nog een poosje in hetAcademisch Ziekenhuis Groningen blijven.

De getroffen medewerkers aan de UT hebben alleen lichte totmatige verwondingen opgelopen. Wel kwam een man die freelance voorde Arbo- en milieudienst werkt om het leven. Ook werden medewerkersvan de firma Eijssink en/of hun familieleden zwaar getroffen. Veelbij de UT werkzame schoonmakers wonen in het rampgebied.

In Roombeek, Mekkelholt en de aangrenzende wijken wonen ruimtweehonderd UT-medewerkers en ongeveer 175 UT-studenten. Voorzovernu valt na te gaan verloren tientallen studenten en tussen detwintig en dertig medewerkers hun huis en have. De andere UT'erswonen in de zogenaamde tweede schil. Hun woningen zijn in meer ofmindere mate beschadigd of ontzet.

Hoogstwaarschijnlijk bevinden zich onder de zwaargewonde ofdodelijke slachtoffers geen UT-studenten of medewerkers. De dienstPersoneel en Organisatie (P&O) en de Centrale StudentenAdministratie (CSA) kregen daarover geen meldingen binnen. Ookwerden de beide afdelingen niet gebeld door verontruste ouders,familieleden of kennissen.

De studentenadministratie probeert sinds maandagmorgen acht uuralle studenten uit het rampgebied te traceren. Personeelszaken doethetzelfde met medewerkers. Ook zijn de meeste studieverenigingen enfaculteiten op zoek gegaan naar leden en medewerkers uit degetroffen woonwijken. Dat leverde tot nu toe geen verontrustendesignalen op.

De UT verleent al sinds zaterdagavond alle mogelijk hulp aan deslachtoffers. Studenten en medewerkers uit het rampgebied kunneneen beroep doen op de artsen en psychologen van de UT. Medewerkersvan UT-catering hebben lunchpakketten voor de hulpverleners gemaakten op de campus werden zaterdag- en zondagnacht slachtoffersopgenomen. Op dit moment zijn er drie UT-medewerkers, 23 studentenen zeventien andere mensen zonder woning op de campusgehuisvest.

Maandag kwamen er op het voor studenten en medewerkersingestelde informatienummer ruim tweehonderd telefoontjes binnen."Na zo'n verschrikkelijke ramp kun je niet op voorhand grenzenstellen. We hebben al een aantal studenten een financiëletegemoetkoming verstrekt", aldus een medewerker. "Maar ook als hetom studieboeken, woonruimte of afstudeersteun gaat, kunnenstudenten bij ons terecht."

Studievereniging Isaac Newton wil in samenwerking met deuniversiteit een benefietconcert organiseren. Of dat doorgaat isnog niet bekend. Studenten werktuigbouwkunde hebben een klusteamgeformeerd; zij willen in het getroffen gebied hand- enspandiensten verrichten.

Op de universiteit zelf was de schade gering. Vijf gebouwenhadden kapotte ramen en ingezakte plafonds. De campus ligt openkele kilometers van de ontplofte vuurwerkfabriek. Colleges ententamens gaan daarom ook gewoon door.

UT-Nieuws