OV-kaart ter discussie

Body: 
Studenten moeten in de toekomst misschien weerbetalen voor hun trein- en buskaartje. Maar de kans bestaat ook datde huidige OV-studentenkaart blijft bestaan.

Dat blijkt uit een uitgelekte notitie die minister Hermansvrijdag bespreekt in het kabinet. De nieuwe OV-kaart moet op 1januari 2003 ingevoerd worden. Zodra de Tweede Kamer zich over deplannen heeft uitgesproken, gaat Hermans onderhandelen met deopenbaar-vervoerbedrijven.

Hermans wil de OV-bedrijven twee mogelijkheden voorleggen. Deeerste is het handhaven van de week-weekendkaart. Studenten houdendan de keus tussen gratis reizen in het weekend of in de week. Detweede optie is een kortingskaart die studenten een flinke reductiegeeft. Hermans denkt aan veertig procent korting in de spits en 65procent in de daluren. Desondanks zullen studenten per saldo meerdan nu betalen voor het openbaar vervoer. Daarom krijgen zij indeze optie een hogere basisbeurs. Afhankelijk van het verloop vande onderhandelingen heeft de minister nog een derde mogelijkheidachter de hand: het volledig afschaffen van de OV-kaart. Ook in datgeval wordt de basisbeurs verhoogd. Studenten op kamers krijgen erdan ongeveer honderd gulden per maand bij, thuiswonende studenten130 gulden.

Hermans is tevreden over de huidige week-weekendkaart. Die houdthet onderwijs toegankelijk, ook als studenten kiezen voor flexibelestudies, waarbij ze naar verschillende opleidingen of stageadressenmoeten reizen. Dat geldt niet voor een kortingskaart. Maar daarstaat tegenover dat studenten meer geld krijgen om naar eigengoeddunken te besteden. Hermans heeft nog geen keus gemaakt.Bovendien hangt veel af van de onderhandelingen met de NederlandseSpoorwegen en de busbedrijven.

Studentenorganisatie ISO is over geen van Hermans' opties tespreken. Voorzitter Kristian Valk ziet ziet het liefst dat deweek-weekendkaart blijft, maar dat studenten de mogelijkheidkrijgen die kaart te weigeren en in plaats daarvan geld krijgen.Die optie wordt door Hermans echter afgewezen.

HOP, HO