Politiek aarzelt over aanpak personeelstekort

Body: 
Het kan misschien best kloppen, zegt de Tweede Kamer,dat de universiteiten 140 miljoen per jaar nodig hebben om hundreigende personeelstekort te verhelpen. Maar dat betekent nog nietdat ze dat geld ook krijgen.

"Je kunt niet jarenlang drijven op het enthousiasme van jongeonderzoekers. Uiteindelijk moet je ze toch iets bieden." Zoreageert CDA-Kamerlid Maria van der Hoeven op in het rapportToekomst voor talent, talent voor de toekomst. Daarin staan hardecijfers over de leegloop die universiteiten staat te wachten.

De komende jaren gaan zo'n 6000 wetenschappers met pensioen,onder wie veel hoogleraren. De universiteiten weten niet hoe ze dieuittocht kunnen opvangen: in 2008 blijft bijna de helft van dezestoelen leeg. Toch lopen er wel jonge onderzoekers rond op deuniversiteiten. Maar die zijn rond hun dertigste het lage loon ende geringe kansen op een vaste baan meestal beu en vertrekken naarhet bedrijfsleven.

Al met al hebben de universiteiten volgens het rapport dekomende tien jaar in totaal 1,4 miljard gulden nodig om uit deproblemen te komen. Daarvan is een deel nodig om jong talent alvastn''st zittende wetenschappers aan te stellen.

Vooral het verzoek om geld roept vragen op in de Tweede Kamer."Ik weet niet of een zak geld wel zoveel oplost", zegtMariƫtte Hamer van de PvdA. Zij mist in het rapportideeƫn van universiteiten zelf over wat ze denken te gaan doenaan de problemen.

Van der Hoeven, die indertijd om het rapport had verzocht,twijfelt ook. Ze herinnert zich dat universiteiten tien jaargeleden al werden gewaarschuwd voor de vergrijzing van hunpersoneel. 'Het loopt zo'n vaart niet', reageerden ze toen. "Dathebben ze dus volkomen verkeerd ingeschat", aldus Van derHoeven.

Het CDA kan zich wel voorstellen, net als D66, dat Hermans meergeld stopt in de zogeheten vernieuwingsimpuls. Uit dit fonds kunnenuniversiteiten jonge onderzoekers aantrekken. Ook Hamer voelt daarwel wat voor. Hermans overweegt al hier dertig miljoen extra vooruit te trekken, bovenop de tien miljoen die hij hier al voor haduitgetrokken.

Hamer vindt dat universiteiten zelf geld voor andere maatregelenmoeten zien te vinden. Het personeelsbeleid is tegenwoordig immerseen taak van de universiteit, niet van de overheid.

HOP, MtW