Prinsjesdag: Jorritsma zet fors in op kennis

Body: 
Minister Jorritsma van Economische Zaken gaat komendjaar ruim een kwart extra uitgeven aan onderzoek, technologie enonderwijs.

Het onderzoek- en technologiebeleid van Economische Zaken isvooral gericht op de toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven.Uitgaven voor puur onderzoek en onderwijs staan op de begroting vanminister Hermans. Toch kunnen universitaire onderzoekers vaakmeeprofiteren van extra EZ-geld.

Jorritsma zet fors in op de kenniseconomie. Zij gaat in 2001ongeveer 1,3 miljard besteden aan onderzoek, technologie enonderwijs. Dat is 290 miljoen gulden meer dan in 2000.Universitaire onderzoekers kunnen bijvoorbeeld meedingen naar extrageld voor onderzoek naar onder meer nanotechnologie, genetica enzonne-energie.

Om dreigende tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken, trekt EZdertig miljoen gulden uit. Van dat geld zal onder meer een aantalprojecten voor het terugdringen van de tekorten in de ICT-sectorbetaald worden. Daaronder is ook het project 'ICT inniet-ICT-opleidingen'. Dat is bedoeld om alle studenten in hethoger onderwijs in ICT te scholen.

HOP, XT