Prinsjesdag: Onderwijsbond vraagt achttien miljard

Body: 
Minister Hermans had het op de persconferentie overde onderwijsbegroting al gezegd: "De Onderwijsbonden CNV hebben 12miljard gevraagd. De AOb kennende zal die er wel flink overheengaan." En inderdaad, de AOb diende op Prinsjesdag een rekening invan bijna 18 miljard gulden.

De rekening van 18 miljard is gebaseerd op een inventarisatievan 1300 onderwijsinstellingen. De Algemene Onderwijsbond stuurdehen eerder deze maand een formulier waarop zij konden aangeven waarde knelpunten zitten. Op grond van de reacties vraagt de AOb voorde hogescholen 1,5 miljard gulden, voor de universiteiten ruim 600miljoen. En daar komen dan nog extra personeelskosten bovenop.

Om de salarissen in het onderwijs te laten concurreren met demarktsector, vraagt de AOb voor de gehele onderwijssector ruim 2,5miljard gulden. Verder eist de bond voor de hogescholen vooral veelextra geld (700 miljoen) om het groeiend aantal studenten te kunnenbekostigen.

Een andere grote kostenpost is de invoering van informatie- encommunicatietechnologie (ict) in het onderwijs. Daarvoor vraagt deAOb 450 miljoen gulden. Ook wil de bond geld voor de verlaging vande werkdruk, het verbeteren van het personeelsbeleid en decarrireperspectieven voor leraren.

In het wetenschappelijk onderwijs is vooral veel geld nodig (400miljoen) voor het `ict-rijp' maken van de universiteiten. Ook wilde bond geld voor de invoering van de bachelor-masterstructuur.

De bond vraagt met zijn claim van 18 miljoen ongeveer dertienkeer het bedrag dat minister Hermans in zijn begroting extra vooronderwijs uittrekt.

HOP, MS