Prinsjesdag: Vernieuwingsimpuls onderzoek gaat flink groeien

Body: 
Minister Hermans stopt 30 miljoen gulden extra in dezogeheten Vernieuwingsimpuls, een fonds voor talentvolleonderzoekers. Daardoor zal dit fonds een nieuwe koers kunneninslaan, denkt onderzoeksorganisatie NWO.

Prinsjesdag: Vernieuwingsimpuls onderzoek gaat flinkgroeien

De Vernieuwingsimpuls is dit jaar van start gegaan met tienmiljoen gulden van minister Hermans. De universiteiten enonderzoeksfinancier NWO legden daar elk nog eens tien miljoen bij.Maar die 30 miljoen is veel te weinig, hebben NWO en universiteitenvan meet af aan gezegd. De minister komt hen nu tegemoet met nogeens 30 miljoen.

NWO en de universiteiten hebben vorig jaar al beloofd zelfevenveel in de Vernieuwingsimpuls te steken als Hermans. Omdat dieer ook nog wat geld uit andere fondsen instopt, groeit deVernieuwingsimpuls de komende jaren uit tot een fonds van zo'n 160miljoen gulden. Daarmee kunnen duizend jonge onderzoekersaangetrokken worden, schrijft Hermans in zijn begroting.

Hermans trekt daarnaast al dit jaar eenmalig 50 miljoen guldenextra uit voor wetenschap. Dit wordt ook verdeeld door NWO en moetnet als het geld voor de Vernieuwingsimpuls naar fundamenteelonderzoek gaan. Hoe ze dat precies gaat aanpakken, weet NWO echternog niet.

Door de groei kan de Vernieuwingsimpuls een nieuwe koersinslaan. Het geld uit het fonds is nu nog bestemd voor jongeonderzoekers met onorthodoxe ideen. NWO overweegt echter het fondsin te zetten voor samenhangende onderzoekprogramma's, niet langervoor individuele onderzoekers. Vooral terreinen waar doorbraken teverwachten zijn, zoals 'functional genomics', kunnen dan op geldrekenen.

Daarmee grijpt NWO terug op haar eerste voornemens rond deVernieuwingsimpuls. Tot nu toe vond de onderzoeksorganisatie echterdat er te weinig geld was voor zo'n programmatische aanpak.

HOP, HO