Protest tegen wachttijden Geneeskunde

Body: 
Studenten die actief zijn in de diverseonderwijscommissies van de faculteit Geneeskunde hebben het bestuurin een brief gevraagd om maatregelen te nemen tegen de sneloplopende wachttijden voor co-schappen.

De brief is het gevolg van het feit dat de wachttijden voor deco-assistentschappen de laatste tijd onverwacht snel oplopen, totop dit moment zo'n zes tot negen maanden. Volgens debriefschrijvers is daardoor veel onrust ontstaan onderdoctoraalstudenten, die nu niet goed weten waar zij aan toe zijn,zeker omdat volstrekt onduidelijk is wat de faculteit al heeftgedaan of nog denkt te gaan doen om het probleem aan te pakken.

Volgens de briefschrijvers worden de lange wachttijden met nameveroorzaakt door de grotere toeloop van studenten naar Utrecht alsgevolg van de geleidelijke ophoging van de numerus fixus in deafgelopen tien jaar. De faculteit heeft daar niet tijdig opingespeeld door extra plaatsen voor co-assistenten te creƫren.Gevolg is dat er wachttijden zijn die door de briefschrijversronduit onacceptabel worden genoemd. In hun brief vragen zijoverigens niet alleen om een realistisch plan van aanpak, maar ookom degelijke informatievoorziening.

In de faculteitsraad noemde decaan Stoof een wachttijd van driemaanden vorige week 'acceptabel'. "Maar", voegde hij daaraan toe,"het moet niet veel langer worden." De decaan memoreerde dat op ditmoment een onderzoek gaande is naar de groeiende studentenaantallenen de consequenties daarvan voor de co-schappen. Maar hijwaarschuwde de raad dat het om een lastige kwestie gaat. "Ditkunnen we niet binnen een week regelen."

EH