PvdA: EU-studenten dupe van slechte voorlichting rond collegegeld

Body: 
Het plan stond al in het najaar in de begroting van ministerHermans: studenten uit EU-landen krijgen niet langer het helecollegegeld (2874 gulden) vergoed als ze in Nederland komenstuderen. Voortaan moeten ze een kleine duizend gulden zelfbetalen. Maar studentendecanen blijken nog niet op de hoogte tezijn van deze maatregel. Zij vertellen EU-studenten tot nu toegewoon dat ze het Nederlandse collegegeld volledig terugkrijgen.PvdA-Tweede Kamerlid Rehwinkel heeft Hermans gevraagd de maatregeleen jaar uit te stellen, omdat anders de ongeveer tienduizendEU-studenten in Nederland de dupe dreigen te worden van slechtevoorlichting.

PvdA: EU-studenten dupe van slechte voorlichting rondcollegegeld