Recordbedrag EU-subsidies voor kaderprogramma

Body: 
Nederlandse wetenschappers zijn succesvol met het binnenhalenvan Europese subsidies. Het lijkt erop dat ze een recordbedrag van3,2 miljard gulden tegemoet kunnen zien. De wetenschappers gingenaanvankelijk uit van 'slechts' 2,5 miljard. Daardoor gaat Nederlandacht procent van de totale Europese onderzoeksgelden in de wachtslepen, terwijl het gemiddeld niet meer dan zes procent aan deEU-begroting bijdraagt. Helemaal zeker is er echter nog niets. Nade eerste ronde kunnen er nog aanvragen sneuvelen. Bovendien wordensommige wetenschappers onder druk gezet om te bezuinigen op hunonderzoeksprogramma. Daardoor kan het geschatte bedrag van 3,2miljard gulden uiteindelijk lager uitvallen.