Rectificatie

Body: 
In reactie op de geplaatste ergernis in U-14 `Afspraak' wil ikmijn oprechte excuses aanbieden aan de betrokken personen van het`Rudolf Magnus Institute for neurosciences'. Achteraf is geblekendat de betreffende afspraak door een opeenstapeling van redenenniet door heeft kunnen gaan. Dat ik die redenen niet kende enverzuimd heb ze zelf te achterhalen heeft geleid tot het geschrevenstukje.

Paula Mommersteeg