Reddingsplan UMC op komst

Body: 
De Raad van Bestuur van het Universitair MedischCentrum Utrecht presenteert in de tweede week van juni voorstellenom de financiƫle problemen in het ziekenhuis aan te pakken.Vorig jaar juni meldde het U-blad dat het voormalige AZU afstevendeop een tekort van veertien miljoen gulden.

Volgens voorzitter Blijham van de Raad van Bestuur is sinds dietijd onder het motto 'Durven Kiezen' hard gewerkt aan eenbezuinigingsoperatie, die vanaf dit najaar zijn beslag moetkrijgen. In de tweede week van juni worden de plannengepresenteerd. Dat het tekort van het UMC deze week opeens 'hotnews' is, wijt Blijham aan het interview dat hij onlangs aan VrijNederland gaf. In dat interview zette hij nog eens de situatieuiteen zoals die nu al bijna een jaar bekend is. Hij ontkentoverigens dat er sprake zou zijn van acute financiƫleproblemen, zoals De Volkskrant suggereerde. "Het is wat lastiger omzaken voorgefinancierd te krijgen, maar de normale bedrijfsvoeringis absoluut niet in gevaar."

EH