Rekenkamer laakt IB-groep

Body: 
De computers van de IB-groep zijn niet goed beveiligd en decontrole op de studiefinanciering is onvoldoende. Dat bleek dezeweek op de 'derde woensdag van mei', waarop alle ministers zichdeze week moesten verantwoorden over hun uitgaven in 1999. Over hetwerk van het 'kerndepartement' in Zoetermeer oordeelde DeRekenkamer gunstig, maar dat gold dus niet voor de IB-Groep, debeurzenverstrekker in Groningen. De reorganisatiekosten zijn erinmiddels al opgelopen tot 227 miljoen gulden. Maar de "nieuwbouw"van het computersysteem voor de studiefinanciering verloopt nogsteeds moeizaam.