Roep om gedragsregels studenten

Body: 
Mobiel bellen, krantje lezen, socializen metmedestudenten, walkman ophouden, luidruchtig te laat binnenkomen.Studenten Ruimtelijke Wetenschappen vertonen tijdens hoorcollegesveel onwenselijk gedrag, dat bovendien elk jaar lijkt toe te nemen.Daarom wil een aantal docenten gedragsregels vooreerstejaars.

P. Donkersloot is één van de docenten die zich drukmaakt over de ongeïnteresseerde houding van zijn studenten.Tijdens zijn eerstejaarscursus die bestaat uit hoorcolleges vangastdocenten kon hij het gedrag van de studenten vanuit de zaalobserveren. Hij constateerde dat ruim tweederde van hen geen enkelepoging ondernam het college te volgen. Hij greep in.Ongeïnteresseerden, zo zei hij, hoefden niet meer tekomen.

Bij de evaluatie van het vak vroeg Donkersloot zijn studenten tereageren op zijn interventie. Sommigen staan achter de actie enwensen vaker een strenger optreden, anderen zeggen geen last van deherrie te hebben en zijn nog wel erger gewend en weer anderen menendat de colleges te saai of te slecht gegeven worden om de aandachterbij te kunnen houden.

Voor de onderwijsdag van Ruimtelijke Wetenschappen heeftDonkersloot de evaluatie openbaar gemaakt. Zijn collega's erkendendezelfde problemen te ervaren met hun studenten. De discussie dietoen volgde over de vraag of docenten hun studenten strenger moetenaanpakken, mondde uit in het advies gedragsregels op te stellenvoor de komende eerstejaars. Hierin zou moeten staan welk gedragwel en niet wordt getolereerd bij colleges.

Studieadviseur en docent J. Bierbooms streeft naar een totalementaliteitsverandering op de faculteit. "We moeten eencultuuromslag maken. We moeten duidelijk maken dat studeren veertiguur werken per week is." Want studenten hebben het idee dat ze nietzo hard hoeven te werken, zegt Bierbooms. En dat komt mede door deopstelling van docenten. "Wij zijn vaak te soepel en te meelevend.Laatst vroeg een student me of het werkcollege wat eerder kondenstoppen omdat hij op tijd op zijn werk moest zijn. Daar probeer jedan aan tegemoet te komen. Of we geven studenten een zes voor eenscriptie of presentatie, terwijl ze eigenlijk onvoldoende zijn. Dandenk je: 'ach, hij heeft toch zijn best gedaan.'"

GK