Senaatszaal en Aula aangwezen als trouwzaal

Body: 
De Senaatszaal en de Aula in het Academiegebouw zijn door degemeente Utrecht aangewezen als locatie voorhuwelijksvoltrekkingen. Tijdens de verbouwing van het stadhuismoesten Utrechtse burgers voor die plechtigheid uitwijken naar hetPaushuize of naar de Stadsschouwburg. Dat is kennelijke zo goedbevallen, dat voor trouwerijen en partnerregistraties nustructureel voor andere locaties dan het stadhuis en het voormaligestadhuis van Zuilen gekozen kan worden. In het rijtje mogelijkhedenblijft het Paushuize; nieuw zijn, behalve de twee zalen van hetAcademiegebouw, Molen de Ster en de Domtoren.