SSH is vandalisme zat

Body: 
Nadat vorige week voor de zoveelste keer vernielingenplaatsvonden op het Uithofcomplex Cambridgelaan, heeft StichtingSociale Huisvesting een waarschuwingsbrief uit laten gaan naar allebewoners. Deze keer werden een lift en verschillende lampenkapotgemaakt. De SSH dreigt de kosten te verhalen op allebewoners.

In de brief staat dat reparatiekosten doorberekend zullen wordenin de huurprijs van alle bewoners als het vandalisme niet ophoudt.De daders kunnen, als ze betrapt worden, rekenen op een juridischeprocedure ter beƫindiging van het huurcontract.

Volgens G. Wouters, adjunctdirecteur consument en wonen van deSSH, loopt het wangedrag de spuigaten uit. "Uit de flats wordenflessen gegooid, tl-armaturen worden stukgeslagen en nu is een liftin de hoogbouw vernield. We hebben al meer brieven gestuurd, maarnu zullen we de materiƫle schade en mankrachtkostendaadwerkelijk doorberekenen in de huurprijs als de vernielingenstructureel blijven plaatsvinden." De reparatiekosten voor devernielde lift bedragen 15.000 gulden. Over de gevolgen die eenfles kan hebben, die van zestig meter naar beneden wordt gegooid,wil Wouters niet eens nadenken.

"De SSH heeft alleen op de Cambridgelaan te maken met zulkevernielingen", zegt Wouters. "Maar we kunnen hier toch geenpolitiepost gaan neerzetten? De bewoners zijn gewoon volwassenen enze zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag." In de brief wordtdaarom opgeroepen tot meer sociale controle onder de bewoners.

EHo