Steun EZ voor onderzoek gentherapie

Body: 
De faculteit Farmacie en het Leidse biotechbedrijfOctoplus krijgen van het Ministerie van Economische Zaken ruim eenmiljoen gulden voor de ontwikkeling van polymeren als dragers voorgeneesmiddelen. Met name voor gentherapie bieden de in Utrechtontwikkelde polymeren goede kansen.

Het geld van EZ is afkomstig uit het zogeheten BTS-fonds voor destimulering van Bedrijfsgerichte TechnologischeSamenwerkingsprojecten. Uit dit fonds worden projecten gesubsideerdmet goede economische perspectieven waarbij in ieder geval eenonderneming is betrokken. In dit geval gaat het om de samenwerkingtussen de Utrechtse disciplinegroep Biofarmacie en Octoplus dieerop is gericht om geneesmiddelen te ontwikkelen met als dragerspolymeren.

De relatief grote polymeren zijn bij uitstek geschikt om tefungeren als dragers voor stukken DNA die in het kader vangentherapie naar cellen moeten worden getransporteerd. Op ditmoment worden voor dat doel virussen gebruikt, maarlaboratoriumonderzoek heeft uitgewezen dat polymeren niet alleenveel stabieler zijn maar ook beter hun doel bereiken.

Om de nieuwe technologie verder te ontwikkelen en marktrijp temaken, willen de Utrechtse farmaceuten nu samen met Octoplus gaanexperimenten met de toediening aan proefdieren. Voor dat doelhebben de twee partners een overeenkomst gesloten waarbij zowelOctoplus als de universiteit een miljoen gulden fourneert. In decompetitie voor de eerste ronde van BTS-subsidies, waarvoor 30miljoen gulden beschikbaar was, is het Utrechts-Leidse voorstel opde derde plaats geƫindigd. Op grond van deze positievewaardering zal het ministerie 1,3 miljoen gulden aan het projectbijdragen.

EH