Studenten-varia

Body: 
Zalmsnip

Duizenden studenten die op kamers wonen, lopen jaarlijks eenmeevaller van honderd piek mis. Zij vergeten namelijk hun'zalmsnip' aan te vragen bij de gemeente. De reden daarvoor issimpelweg dat de meeste studenten niet weten dat ze daar recht ophebben. Het is niet bekend hoeveel studenten in Utrecht vorig jaaraanspraak hebben gemaakt op de zalmsnip, maar in anderestudentensteden was het vaak niet meer dan dertig procent.Studentenorganisatie ISO vindt dat de gemeenten eindelijk eensgoede voorlichting moeten gaan geven hoe je dat geld kunt krijgen.De zalmsnip werd in 1998 ingevoerd om de vaste lasten, met name desterk stijgende huurkosten, te compenseren.

Opgelicht

Ruim dertig studenten dachten eindelijk een kamer gevonden tehebben. Zij reageerden op een advertentie in het Utrecht Nieuwsbladvoor een kamer in Lombok. Vooraf moesten ze een maand huur en eenborgsom betalen. Toen zij de kamer wilden gaan inrichten, bleekdeze afgesloten. Volgens de politie heeft degene die de advertentieheeft gezet de dertig studenten voor duizenden guldens opgelicht.Hoewel de dader bij de politie bekend is, zitten de studenten nogsteeds zonder kamer, en zonder geld.

Woolloomooloo

Voor iedereen die niet wist dat de Woolloomooloo bijna een halfjaar dicht is geweest: de disco van het USC is weer open! Verbouwdvoor bijna 1.300.000,- gulden om aan alle brand-, geluids- enveiligheidsvoorschriften te voldoen. Ondanks de professioneleuitstraling, heeft de oudste studentendiscobar het studentikozekarakter behouden. De apenrots, de plek waar studenten zitten dieversierd willen worden, is in de Woo nieuwe stijl gewoonteruggekeerd en een biertje kost nog steeds twee piek.

Studieboeken

Hoe leuk een vak dat je gaat volgen ook is, de pret wordt altijdgedrukt door de enorme kosten van de boeken die je nodig hebt. Deprijs van studieboeken ligt in Nederland tien procent te hoog. Datblijkt uit een onderzoek van de studentenorganisatie ISO en deConsumentenbond. Boosdoener is de vaste boekenprijs die uitgeversvoor alle Nederlandstalige boeken vaststellen. Studenten betalenper jaar al gauw honderd gulden te veel. Tips om zo goedkoopmogelijk uit te zijn: bestel je boeken via een studievereniging ofop internet.