Studenten-varia

Body: 
Mediatraining

Na topsporters zijn nu studentenverenigingen aan de beurt voormediatraining. Voorbij is de tijd van onbezonnen uitspraken alstijdens een ontgroening weer eens iets uit de hand gelopen is. Depersvoorlichter van de vereniging moet op alle netelige vragenvoorbereid zijn. In Utrecht is het nog niet zover, maar drieEindhovense gezelligheidsverenigingen krijgen inmiddels trainingvan de afdeling voorlichting van de Technische UniversiteitEindhoven (TUE). Persvoorlichter Peter van Dam van de TUE reageerdeop dit nieuwtje met het weloverwogen commentaar: "Het stereotypebeeld van de brallige zuipfestijnen komt om de haverklap naar bovenen dat is logisch, want dit is ook vaak het geval."

Oplichter

De n zijn dood is zijn eigen brood. Dat geldt voor een man uitBilthoven die probeerde te profiteren van de kamernood in Utrecht.Hij zette een advertentie voor een kamer en liet verschillendehuurders vijhonderd gulden borg betalen en nog hetzelfde bedragvoor de eerste maand huur. Na een paar dagen liet hij een vriendinde huurders opbellen dat hij was omgekomen bij een ongeluk. Uitpiteit met de nabestaanden durfden de meeste huurders niet tebellen om hun geld terug te krijgen. Toen iemand dat wel deed,kreeg hij de dood gewaande verhuurder zelf aan de telefoon. Voor derechtbank hoorde de man vorige week vijftien maandengevangenisstraf tegen zich eisen, waarvan vijf voorwaardelijk. Deuitspraak van de rechter is op 27 september.

Mikro Gids

De KRO mikt duidelijk op een jonger kijkerspubliek. Met de MikroGids-special 'Op kamers of niet' die vanaf maandag op deuniversiteit verspreid wordt, presenteert de omroep eenNIPO-onderzoek over studenten en kamers. De belangrijkste conclusievan dit onderzoek: de reisafstand is de doorslaggevende reden omwel of niet op kamers te gaan. Van alle eerstejaars blijven zes opde tien eerstejaars studenten bij papa en mama wonen, volgens deonderzoekers omdat studenten steeds meer letten op budget enverzorging.

Terrorisme

Studente Annet de Raadt uit Wageningen is door de militairejunta van Birma beschuldigd van terrorisme. Zij bezocht in augustusvoor de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) een geheime bijeenkomstvan de Birmese oppositiepartij NLD. De LSVb wil dat minister vanbuitenlandse zaken Van Aartsen in internationaal verband zijnongenoegen uit over het onderwijs in Birma. Het academisch jaarduurt daar namelijk nog maar drie maanden en bijna een miljoenstudenten kunnen geen college volgen.