Studenten voelen zich niet betrokken bij U-raadsverkiezingen

Body: 
"Ik heb het stembiljet linea recta weggeflikkerd",zegt een student wiskunde. Andere studenten hebben deverkiezingsenveloppe thuis laten liggen of niet eens gezien. Ditsoort reacties lijkt kenmerkend. Hoewel vele studenten inspraak wel'belangrijk' vinden, ziet het ernaar uit dat de opkomst voor deU-raadsverkiezingen ook dit jaar weer erg laag is.

Studenten voelen zich niet betrokken bijU-raadsverkiezingen

"Op wie moet ik stemmen?" vraagt Frans de Weert (wiskunde) zichaf. "Ik ken niemand en het is mij niet duidelijk waar de partijenvoor staan. Was de opkomst vorig jaar twaalf procent? Dat vind iknog veel." Zijn anonieme studiegenoot die het biljet heeftweggegooid: "Ik vraag me af die twaalf procent wel weet waar deU-raad voor staat."

Om dat uit te leggen voerden de studenten van de U-raad samenmet alle partijen actie om studenten aan te zetten tot stemmen.Maar veel geĆÆnteresseerden kwamen er niet af op dehotdogkraam, de infostandjes en het verkiezingsdebat. En op deprijsvraag waar je de slogan ik ga stemmen, want ... moest afmaken,kwamen maar veertien reacties.

Marlies Kuijenhoven (psychologie) stemt wel. "Als lid van destudentengroep sociale wetenschappen ben ik het wel verplicht. Maarik stem gewoon op een bekende en niet voor een bepaalde partij."Bas Hellinga en Erik Ensing (biologie) discussiƫren in hetKruytgebouw over het vraagstuk `te stemmen of niet te stemmen.' Basgaat niet omdat hij zich niet in de partijen verdiept heeft. Maar:"De U-raad is eigenlijk wel nuttig. Ze komen op voor goedevoorzieningen, betere tentamenzalen. Eigenlijk is het gewoonlaksheid van me." Erik gebruikt zijn stem wel. "Ik stem op BRUGomdat daar twee mensen inzitten die ik ken." "Vriendjespolitiek"zegt Bas. "Je weet helemaal niet waar ze voor staan!" Daar is Erikhet niet mee eens. "Ik heb de informatie doorgenomen en partijenvergeleken. BRUG bleef over. En dan kies ik liever iemand die ikken."

Twee studentes Diergeneeskunde zijn de U-raadverkiezingen 'eenbeetje vergeten.' Volgens hen zijn er maar weinig verschillentussen de partijen. Ze kunnen nog tot morgen stemmen, maar omdat zeook de mensen op de lijsten niet kennen, laten ze de verkiezingenvoor wat ze zijn. "En mijn stembiljet ligt nog bij mijn ouders. Datschiet dus ook niet op."

EHo