Studievereniging legt zich neer bij discriminatie

Body: 
Medische Studenten Faculteitsvereniging Utrecht'Sams' vindt discriminatie niet belangrijk genoeg om feesten testaken.

Dat zegt de vereniging naar aanleiding van een incident waarbijeen student farmacie gediscrimineerd werd. Vandaag wordt zijnklacht behandeld door de Commissie Gelijke Behandeling.

De klager is een van de zeven studenten die vanwege hunbuitenlandse uiterlijk geweigerd werden op een Geneeskundefeest injanuari. De portier had niet alleen geweigerd de studenten binnente laten, hij had ze ook nog toegevoegd: "Ik ben blij dat ik jullieavond verpest heb. Ik ben een racist." Het feest is vervolgensgewoon doorgegaan, terwijl de organisatie wist van hetincident.

Voor het feest was de Utrechtse discotheek De Dansfabriekafgehuurd, met inbegrip van de portier. Sams ziet geen oplossingvoor het probleem van discriminerende portiers. "Staat er weer zo'nracistische portier voor de deur, dan kan de organisatie alleenmaar toekijken", denkt Femke van der Steenstraten, praeses vanSams.

RP

zie verder het artikel 'Jongeren met eenbuitenlands uiterlijk worden structureel gediscrimineerd'(Achtergrond)