STW sluit brievenbus

Body: 
De technologiestichting STW moet het in de jaren na 2000 doenmet een kleine vijf miljoen gulden minder dan haar door delandelijke onderzoeksorganisatie NWO was beloofd. STW is nu bangdat 'haar brievenbus dicht moet' voor onderzoeksvoorstellen.Ongeveer veertig procent van de STW-subsidies komen terecht bij dealgemene universiteiten, de rest bij de technische.

STW rekende voor de komende jaren op basis van toezeggingen vanEconomische Zaken en NWO op zo'n 34 miljoen gulden extra, bovenophet huidige budget van negentig miljoen. Maar tot 'buitengewoneteleurstelling' van STW komt NWO met 4,5 gulden minder over de brugmet als argument het niet doorgaan van de onder minister Ritzenaangekondigde overheveling van 500 miljoen gulden van deuniversiteiten naar NWO. De technologiestichting legt zich nog nietbij het NWO-besluit neer. "In het uiterste geval stappen we naar derechter", zegt Halvers.

HOP, Hanne Obbink