Transferium naast Wilhelmina Kinderziekenhuis

Body: 
Naast het Wilhelmina Kinderziekenhuis moet een transferium komendat plaats biedt aan maximaal 2000 parkeerplaatsen. Dat staat inplannen van de particuliere partners Grontmij en HBG. Het gebouw isbovenop de nieuwe busbaan tussen het centrum en de De Uithofgepland en zou moeten worden voorzien van eigen op- en afritten. Debedoeling is dat automobilisten op weg naar hun werk in De Uithofoverstappen op de bussen die nu leeg terugrijden richting stad. Omhet initiatief expoitabel te maken, dienen er volgens Grontmij enHBG ondermeer winkels en horecagelegenheden in het transferiumgevestigd te worden.

De twee bedrijven maken in hun ontwerp voor 'De Stichtse Poort'bovendien melding van bebouwing aan weerzijden van de A28 waarinmogelijk een zorghotel ten behoeve van de Utrechtse ziekenhuizen enuniversitaire onderdelen zullen worden gevestigd. De bouw zou in2002 moeten beginnen.

XB