Twee vertegenwoordigers UU gaan meedenken met gemeente Utrecht

Body: 
Voormalig UMC-voorzitter Geert Blijham en oud-Orcavoorzitter Thekla Teunis maken deel uit van de Utrecht Development Board (UDB). Dit nieuwe, onafhankelijke adviesorgaan is ingesteld om de gemeente Utrecht te helpen zich slagvaardiger op te stellen.

Aanleiding voor de instelling van de UDB door burgemeester Aleid Wolfsen was een vorig jaar door PricewaterhouseCoopers gepubliceerd rapport, waarin het adviesbureau constateert dat Utrecht op goud zit, maar er onvoldoende in slaagt die positie te verzilveren. ‘De kansen liggen in Utrecht letterlijk en figuurlijk voor het oprapen’, aldus het rapport, ‘maar als de stad een ‘city of the future’ wil worden, is het noodzakelijk om keuzes te maken, zodat een toekomstagenda ontstaat waaraan gezamenlijk kan worden gewerkt.'

Hoog op de agenda van de UDB staat het beter benutten en vormgeven van Utrecht als kennisstad. Voor dat doel is meer samenwerking tussen gemeente, bedrijven en instellingen onmisbaar. Een voornaam doel van de UDB is dan ook om die samenwerking waar mogelijk te bevorderen. Voor dat doel zijn twaalf leden aangezocht die volgens persvoorlichter Erlijn Mulder van de gemeente een goede afspiegeling vormen van de Utrechtse bevolking.

Voorzitter is Trude Maas-De Brouwer, oud lid van de Eerste Kamer en onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van Philips. Namens onderwijs en wetenschap hebben student van het jaar 2008 Thekla Teunis, oud-voorzitter Geert Blijham van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en bestuurslid Karen Verkerk van de Amarantis Onderwijsgroep zitting in de UDB. Onder het motto: ‘Verbinden, versnellen en verzilveren’ gaat ook kunstenaar Jeroen Hermkens meedenken over Utrechts gouden toekomst.

EH