Tweedejaars vaak lakser in hun studie

Body: 
Opleidingen die ervoor willen zorgen dat hun studenten snelafstuderen, moeten vooral tweedejaars in de gaten houden. Die latenhet er nogal eens bij zitten. Dat zegt Dinand Webbink in eenproefschrift waarop hij vorige week promoveerde. De Amsterdamseeconoom werkte jarenlang mee aan enquĂȘtes voor het ministerievan Onderwijs naar het studiegedrag van studenten. In zijnproefschrift onderwerpt hij de cijfers nog eens aan een naderestudie. Eerstejaars houden het tempo er nog goed in, blijkt uitWebbinks cijfers, opgejut als ze worden door het beursregime endoor de dreiging van een negatief studie-advies. Maar als zij dedeadlines van het eerste jaar eenmaal gehaald hebben, vinden veelstudenten het kennelijk tijd om even uit te blazen.