Tweehonderd meter foto

Body: 
Wat doe je met een rol fotopapier van 213 meter lang en tiencentimeter breed? Toen Fotografisch Genootschap BlackOut de rol indecember vorig jaar in handen kreeg kwam het idee op om er n langefoto op af te drukken, bestaande uit zon tweeduizend portretten vanstudenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht.

Enig rekenwerk leerde dat ongeveer 1450 liggende portretten vantien bij vijftien centimeter op het papier zouden passen, watneerkwam op het volschieten van ruim veertig zwart-witfilmpjes.

Het vinden van een tweehonderd meter langetentoonstellingsruimte binnen de Universiteit Utrecht bleekminstens zo ingewikkeld als het ontwikkelen en afdrukken van defoto. Uiteindelijk werd dat de hal van Transitorium 1 op De Uithofwaar het eindresultaat nu te zien is.