Universiteitsbibliotheken leggen geschil met Elsevier bij

Body: 
De universiteitsbibliotheken kunnen de komende jarenbeschikken over veel meer wetenschappelijke informatie. Daar hoevenze nauwelijks extra voor te betalen. Dat vloeit voort uit eenovereenkomst met uitgeverij Elsevier Science.

Met de overeenkomst willen de bibliotheken (verenigd in de UKB)en Elsevier Science een vicieuze cirkel doorbreken. De afgelopenjaren werden wetenschappelijke tijdschriften veel duurder.Bibliotheken moesten daardoor abonnementen opzeggen. Dat leidde totnieuwe prijsstijgingen, omdat de uitgevers hun omzet op peil wildenhouden. "Dat was een situatie die niemand beviel", aldusbestuursvoorzitter D. Haank van Elsevier Science.

Elsevier en UKB hebben afgesproken dat de bibliotheken dekomende vijf jaar één procent meer betalen dan zij aanhun huidige abonnementenpakket kwijt zijn. Maar daarvoor krijgenzij veel terug: toegang tot alle tijdschriften die Elsevierelektronisch publiceert. Daardoor kunnen onderzoekers en studentenvoortaan 1200 tijdschriften inzien, terwijl de bibliotheken nugemiddeld niet meer dan 400 Elsevier-abonnementen hebben.

Haank van Elsevier Science sprak van een 'win-win-situatie'. Hijmag zijn prijzen opnieuw laten stijgen, maar minder dan deafgelopen jaren. Doordat bibliotheken niet langer abonnementenopzeggen, zal de omzet daar niet onder lijden. De bibliothekenkunnen reductie krijgen door over te stappen van papieren naardigitale tijdschriften. De uitgever wil de komende vijf jaar kijkenwelke gevolgen de nu gemaakte afspraken hebben voor het gebruik vanwetenschappelijke informatie.

Volgens H. Roosendaal, die namens de UKB met Elsevieronderhandelde, is de overeenkomst een 'historische happening'. Overde deal is bijna een jaar onderhandeld. De gesprekken volgden op deaankondiging van de bibliotheken dat ze voortaan éénfront zouden vormen tegen de prijsstijgingen. De UKB onderhandeltnu ook met andere wetenschappelijke uitgevers over een soortgelijkeafspraak.

De Universiteit Utrecht betaalt op dit moment meer dan eenmiljoen voor de 400 Elsevier-tijdschriften die worden aangeboden.De universiteitsbibliotheek zal nog apart met de uitgever moetenonderhandelen over specifieke Utrechtse wensen. In Utrecht wil mende gebruikers van de bibliotheek graag één uniforme engeïntegreerde, toegang tot alle digitale bestanden aanbieden.Om met deze Utrechtse interface ook in de tijdschriften vanElsevier te kunnen zoeken, is toegang tot een bepaald deel van deserver van de uitgever noodzakelijk.

HOP, HO / XB