University College niet blij met geologen

Body: 
De tijdelijke huisvesting van het NederlandsInstituut voor Toegepaste Geologie (NITG) op het Kromhoutterreinzal de inrichting van een volwaardige campus van het UniversityCollege ernstig vertragen. Dat heeft decaan prof.dr. H. Adriaansensvan het UC het college van bestuur meegedeeld.

Het NITG, dat onderdeel is van TNO, komt naar Utrecht in hetkader van de vorming van een landelijk Centrum voorGeowetenschappen. Voor dat Centrum zal in de Noord-Westhoek van deUithof nieuwbouw verrijzen op de plaats van de huidige barak van deTechnische Dienst. Als architect voor dit project is na eenEuropese competitie Bureau Hoogstad geselecteerd, dat ook tekendevoor de nieuwbouw van het ministerie van VROM.

Omdat de nieuwbouw pas op zijn vroegst in 2002 gereed zal zijn,moeten de NITG-onderdelen tijdelijk elders worden ondergebracht. Denu nog in Heerlen en Haarlem gevestigde laboratoria verhuizenkomend voorjaar naar het gebouw van Aardwetenschappen. Andereonderdelen van het NITG zullen in afwachting van de opening van denieuwbouw in twee gebouwen op het Kromhoutterrein wordengehuisvest.

In de plannen van het UC zijn die gebouwen bestemd voororganisaties zoals het James Boswell Instituut en het InternationalCentre, die de campus een internationale uitstraling moeten geven.Decaan Adriaansens van het University College vreest dat dieplannen nu op de lange baan moeten worden geschoven en zegtbovendien verbaasd te zijn over het feit dat het collegebesluitzonder enig overleg met hem is genomen.

EH