Utrecht doet mee aan project duurzame energie

Body: 
Utrecht neemt deel aan drie van de vijf onderzoekprogramma's diedeze week zijn uitverkoren voor subsidiering in het kader van hetnationale Stimuleringsprogramma Energieonderzoek. In dezeprogramma's gaan betawetenschappers samenwerken metgammawetenschappers, zodat technologische vernieuwing en invoeringvan de technologie hand in hand kunnen gaan. De Utrechtse inbrengin het programma, waarvoor in totaal twaalf miljoen guldenbeschikbaar is, heeft betrekking op onderzoek naar energie uitbiomassa, energiebesparing in het bedrijfsleven, en fossielebrandstoffen en CO2-opslag.